Consulting

Oracle Application Developer

Fixmo specialiseerd zich in het ontwikkelen van webapplicaties. Aan de basis hiervan ligt het Oracle Database, een zeer krachtig  en relationeel database managment systeem. Als ontwikkeltool gebruikt Fixmo “Application Express” of APEX, een reeds ingebouwde tool in de Oracle Databank. Deze tool is uiterst geschikt voor het opmaken van snelle ingave formulieren en rapporten alsook het volledig op maak maken van webapplicaties.

Een developer nodig bij het uitwerken van je toekomst projecten? Neem dan contact op met Fixmo en we bekijken samen hoe we het kunnen aanpakken.